The World Is A Masquerade

Electronic Pop
MrWind
882
The World Is A Masquerade

Lời bài hát

Can this world be a masquerade
Are you really what we see on the outside
and hidin' what what you really are on the inside
Pretending that you're something you're really not

Whole world is a masquerade
Everybody, everybody wears another face

Can't you see what you really are
Pretending that you want the world to be a better place,
fightin', makin' war on your fellow man

So why wear this face
that makes it seem everything's so great

Whole world is a masquerade
Everybody, everybody wears another face

Lời Việt

Thế giới này có phải một vũ hội hoá trang?
Bạn có thực sự giống như vẻ bề ngoài
Và giấu đi con người thực của bạn trong sâu thẳm?
Vờ như bạn là một người khác - không phải là bạn

Cả thế giới là một vũ hội hoá trang
Mọi người, tất cả mọi người đều mang một gương mặt khác

Bạn có thể con người thực của bạn?
Vờ như muốn thế giới này trở nên tốt đẹp
Nhưng lại gây chiến, cãi vã với chính những người bạn thân

Tại sao lại mang gương mặt ấy
Để làm cho mọi thứ trên đời có vẻ hoàn hảo

Cà thế giới này là một vũ hội hoá trang
Mọi người, tất cả mọi người đều mang một gương mặt khác


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you