Then There's You

Pop
MrWind
1772
Then There's You

Lời bài hát

Some girls walk in the room and everything remains
But when you opened up the door, my life completely changed
Some girls be craving that attention to be seen
But the one I'm looking at is right in front of me

There's no words to express
When you're wearing that dress that way
There's no words to describe
Let me look in your eyes and say

There's beautiful and then there's you
There's beautiful and then there's you
There's beautiful and then there's you

Some girls, they hit me up saying, "What you doing now?"
But they don't really understand the masterpiece I've found
Those girls be wondering why I haven't been around
And if they haven't figured out, I bet they hear me now

There's no words to express
When you're wearing that dress that way
There's no words to describe
Let me look in your eyes and say

There's beautiful and then there's you
There's beautiful and then there's you
There's beautiful and then there's you

Some girls walk in the room and everything remains
But when you opened up the door, my life completely changed

There's beautiful and then there's you
There's beautiful and then there's you
Did you know you're beautiful, baby?
There's beautiful and then there's you
I know there is beautiful and then there's you
I know there is beautiful and then there's you
There's beautiful and then there's you
I know there is beautiful and then there's you
I know there is beautiful and then there's you
There's beautiful and then there's you

Lời Việt

Có những cô gái bước tới và mọi thứ vẫn vậy
Nhưng khi em mở cửa bước vào, cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn
Có những cô gái thèm muốn được người khác chú ý
Nhưng người anh hằng tìm kiếm đang đứng trước mặt anh rồi

Chẳng có lời nào để diễn tả
Khi em diện bộ váy ấy
Chẳng có lời nào để diễn tả
Hãy để anh nhìn vào đôi mắt em và hãy để anh nói

Cái đẹp luôn hiện hữu và đó chính là em đấy
Cái đẹp luôn hiện hữu và đó chính là em đấy
Cái đẹp luôn hiện hữu và đó chính là em đấy

Có nhiều cô gái gặp anh và hỏi rằng "Anh đang làm gì vậy?"
Nhưng họ đâu hiểu được tuyệt tác anh đã tìm được
Những cô gái ấy cứ thắc mắc không thấy anh đâu
Và nếu họ vẫn còn chưa hiểu thì giờ họ sẽ nghe được câu trả lời

Chẳng có lời nào để diễn tả
Khi em diện bộ váy ấy
Chẳng có lời nào để diễn tả
Hãy để anh nhìn vào đôi mắt em và hãy cho anh nói nhé

Cái đẹp luôn hiện hữu và đó chính là em đấy
Cái đẹp luôn hiện hữu và đó chính là em đấy
Cái đẹp luôn hiện hữu và đó chính là em đấy

Có những cô gái bước tới và mọi thứ vẫn vậy
Nhưng khi em mở cửa bước vào, cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn

Cái đẹp luôn hiện hữu và đó chính là em đấy
Cái đẹp luôn hiện hữu và đó chính là em đấy
Em có biết rằng em đẹp rạng ngời không?
Cái đẹp luôn hiện hữu và đó chính là em đấy
Anh biết cái đẹp luôn hiện hữu và đó chính là em đấy
Anh biết cái đẹp luôn hiện hữu và đó chính là em đấy
Cái đẹp luôn hiện hữu và đó chính là em đấy
Anh biết cái đẹp luôn hiện hữu và đó chính là em đấy
Anh biết cái đẹp luôn hiện hữu và đó chính là em đấy
Cái đẹp luôn hiện hữu và đó chính là em đấy


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé