YDKS

Rock
1459
MrWind

Lời bài hát

You judge, you know better, you think that you are something more,
I know you're something less.
You say, you are better, you think that you are so much more,
I know you're so much shit
Every day, it goes further, you're loosing everything there's left, and that
ain't much.
Anyway it's wrong, anyway it's bad, anyway so sad that this is where we've
come

So sad, so real
No way, to feel

[-chorus-]
you don't know
you don't know
you don't know shit

Lời Việt

Mày phán xét, mày biết tất,
Mày nghĩ rằng mày là tốt nhất
Nhưng ta biết mày chẳng là gì sất
Mày nói, mày là tốt nhất
Mày nghĩ rằng mày là tất cả
Nhưng tao biết mày chỉ là đống cứt.
(hơi bậy, anh em thông cảm)

Mọi ngày trôi qua, điều đó ngày càng đi xa.
Mày đang mất tất cả mọi thứ đang có,
Và điều đó cũng chẳng có gì.


Ôi dù sao đi nữa cũng đã sai rồi
Dù sao đi nữa cũng đã tệ rồi
Dù sao đi nữa có buồn
Thì điều đó cũng tự ta chuốc lấy.

Thật buồn, rất thật,
Chẳng còn cách nào để cảm nhận.


Mày chẳng biết,
Mày chẳng biết cái chó gì.

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé