A Bad Dream

Alternative
MrWind
568
A Bad Dream

Lời bài hát

Why do I have to fly
over every town up and down the line?
I'll die in the clouds above
and you that I defend, I do not love.

I wake up, it's a bad dream,
No one on my side,
I was fighting
But I just feel too tired
to be fighting,
guess I'm not the fighting kind.

Where will I meet my fate?
Baby I'm a man, I was born to hate.
And when will I meet my end?
In a better time you could be my friend.

[chorus]
I wake up, it's a bad dream,
No one on my side,
I was fighting
But I just feel too tired
to be fighting,
guess I'm not the fighting kind.
Wouldn't mind it
if you were by my side
But you're long gone,
yeah you're long gone now.

Where do we go?
I don't even know,
My strange old face,
And I'm thinking about those days,
And I'm thinking about those days.

I wake up, it's a bad dream,
No one on my side,
I was fighting
But I just feel too tired
to be fighting,
guess I'm not the fighting kind.
Wouldn't mind it
if you were by my side
But you're long gone,
yeah you're long gone now.

Lời Việt

Tại sao tôi phải bay (tới nơi chiến trận)
Bay qua bao thị trấn
Tôi sẽ chết trên đám mây kia
Và tôi bảo vệ những người mình chẳng yêu thương gì
(chiến đấu mà không cần biết lí do)

Tôi tỉnh giấc, thật là một giấc mơ tồi tệ
Không ai về phía tôi
Tôi đang chiến đấu
Nhưng thấy quá mệt mỏi
Việc cứ phải tranh đấu
Đoán xem tối có phải người hay đánh trận đâu

Nơi nào tôi sẽ gặp được định mệnh của chính mình
Này, tôi là một người đàn ông, tôi sinh ra để căm thù
Và khi nào tôi chấm dứt đời mình đây?
Trong một thời đại tốt hơn chúng ta có thể là bạn

[chorus]
Tôi tỉnh giấc, thật là một giấc mơ tồi tệ
Không ai về phía tôi
Tôi đang chiến đấu
Nhưng thấy quá mệt mỏi
Việc cứ phải tranh đấu
Đoán xem tối có phải người hay đánh trận đâu
Đừng bận tâm điều đó
Nếu anh về phía tôi
Nhưng anh ra đi từ lâu rồi
yeah giờ thì anh ra đi

Chúng ta đi đâu?
Tôi cũng chẳng biết
Gương mặt tôi già cỗi xa lạ (chiến tranh đã biến đổi con người anh)
Và tôi nhớ về những ngày ấy
Tôi nhớ về ngày ấy (khi chưa ra trận)

Tôi tỉnh giấc, thật là một giấc mơ tồi tệ
Không ai về phía tôi
Tôi đang chiến đấu
Nhưng thấy quá mệt mỏi
Việc cứ phải tranh đấu
Đoán xem tối có phải người hay đánh trận đâu
Đừng bận tâm điều đó
Nếu anh về phía tôi
Nhưng anh ra đi từ lâu rồi
yeah giờ thì anh ra đi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé