Sovereign Light Café

Pop
MrWind
845
Sovereign Light Café

Lời bài hát

I'm going back to a time when we owned this town
Down Powdermill lane in the battlegrounds
We were friends and lovers and clueless clowns

I didn't know I was finding out how I'd be torn from you
When we talked about things we were gonna do
We were wide-eyed dreamers and wiser too

We'd go down to the rides on east parade,
By the lights of the palace arcade
And watch night coming down on the Sovereign Light Café

I'm begging you for some sign,
But you've still got nothing to say
Don't turn your back on me, don't walk away
I'm a better man now than I was that day.

Let's go down to the rides on east parade,
By the lights of the palace arcade
And watch night coming down on the Sovereign Light Café

Let's go down to the bandstand on the pier
Watch the drunks and the lovers appear
To take turns as the stars of the Sovereign Light Café

I wheel my bike off the train,
Up the North Trade Road,
And look for you on Marley Lane
In every building, in every street side
Oh, why did we ever go so far from home?

Well, you got nothing to hide,
You can't change who you really are,
You can get a big house and a faster car
You can run away, boy, but you won't go far.

Let's go down to the rides on east parade,
By the lights of the palace arcade
And watch night coming down on the Sovereign Light Café

Let's go down to the bandstand on the pier
Watch the drunks and the lovers appear
To take turns as the stars of the Sovereign Light Café

Sha la la la la la la la ay, yeah,
I'm going where the people know my name

Sovereign+Light+Cafe2.jpg

Lời Việt

Tôi quay về khoảng thời gian ta như sở hữu cả thị trấn này
Xuống khu Powder Mill Lane, trên chiến trường
Chúng ta đã là bạn, là tình nhân và là những tên hề vô vọng

Tôi không biết mình đang tìm kiếm làm thế nào mà ta xa nhau
Khi cùng chuyện trò về những gì số phận sắp đặt ta phải làm
Chúng ta là những kẻ mơ mộng với đôi mắt mở to và cũng sáng suốt hơn

Nào cùng đến những con đường ở phố Đông
Bên ánh đèn từ chuỗi cửa hàng
Và dõi theo màn đêm buông xuống trên Sovereign Light Café

Tôi van nài em cho dấu hiệu
Nhưng em vẫn không nói một lời
Đừng quay lưng lại với tôi, đừng bỏ đi
Tôi bây giờ là người đàn ông tốt hơn ngày ấy

Nào cùng đến những con đường ở phố Đông
Bên ánh đèn từ chuỗi cửa hàng
Và dõi theo màn đêm buông xuống trên Sovereign Light Café

Nào cùng xuống nhà ngắm cảnh ở cầu tàu
Và xem những tên say và các đôi tình nhân xuất hiện
Thay phiên nhau như những vì sao trên Sovereign Light Café

Tôi dắt xe đạp lên tàu lửa
Tiến tới đường North Trade
Và tìm kiếm em ở phố Marley
Trên từng tòa nhà, từng con đường
Oh, tại sao chúng ta lại đi xa nhà đến thế

Mi có gì để che giấu đâu
Chẳng thể thay đổi được mình là ai
Mi có thể có nhà to và xe xịn
Mi có thể trốn chạy, anh bạn ạ, nhưng mi sẽ không đi được xa đâu *

Nào cùng đến những con đường ở phố Đông
Bên ánh đèn từ chuỗi cửa hàng
Và dõi theo màn đêm buông xuống trên Sovereign Light Café

Nào cùng xuống nhà ngắm cảnh ở cầu tàu
Và xem những tên say và các đôi tình nhân xuất hiện
Thay phiên nhau như những vì sao trên Sovereign Light Café

Sha la la la la la la la ay, yeah,
Tôi sẽ đến nơi mà người ta biết đến tên mình


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé