Bedshaped

Unknow Category
MrWind
389
Bedshaped

Lời bài hát

Many's the time I ran with you down
The rainy roads of your old town
Many the lives we lived in each day
And buried altogether
Don't laugh at me
Don't look away

You'll follow me back
With the sun in your eyes
And on your own
Bedshaped
To legs of stone
You'll knock on my door
And dark will go
In white light
I don't think so
But what do I know?
What do I know?
I know!

I know you think I'm holding you down
And I've fallen by the wayside now
And I don't understand the same things as you
But I do

Don't laugh at me
Don't look away

You'll follow me back
With the sun in your eyes
And on your own
Bedshaped
To legs of stone
You'll knock on my door
And dark will go
In white light
I don't think so
But what do I know?
What do I know?
I know!

And dark will go
In white light
I don't think so
But what do I know?
What do I know?
I know!

Lời Việt

Đã bao lần anh chạy cùng em dưới
Những con đường mưa rơi trong chốn cũ
Bao cuộc sống chúng mình trải qua mỗi ngày
Và đã chôn vùi tất cả
Đừng cười anh
Đừng quay đi

Em sẽ lại đi theo anh
Với vầng dương trong đôi mắt em
Và trong sự riêng tư của em
Chôn vùi dưới những viên đá
Em sẽ gõ cửa trái tim anh
Và bóng tối sẽ tan biến
Trong ánh sáng trói lòa
Anh không nghĩ vậy đâu
Nhưng anh biết làm gì đây?
Anh biết làm gì đây
Anh biết!

Anh biết em nghĩ rằng anh đang níu kéo em
Và giờ anh đã ngã gục bên vệ đường
Và anh không biết những điều đó như em
Nhưng anh đã cố

Đừng cười anh
Đừng quay đi

Em sẽ lại đi theo anh
Với vầng dương trong đôi mắt em
Và trong sự riêng tư của em
Chôn vùi dưới những viên đá
Em sẽ gõ cửa trái tim anh
Và bóng tối sẽ tan biến
Trong ánh sáng trói lòa
Anh không nghĩ vậy đâu
Nhưng anh biết làm gì đây?
Anh biết làm gì đây
Anh biết!

Và bóng tối sẽ tan biến
Trong ánh sáng trói lòa
Anh không nghĩ vậy đâu
Nhưng anh biết làm gì đây?
Anh biết làm gì đây
Anh biết!


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...