Everything

Dance
MrWind
1034
Everything

Lời bài hát

How breathless I feel in your arms
How breathless you make me feel so
There's no one before in my eyes
I take what you give me

Everything sounds better
Everything looks brighter
Everything tastes better
Well everything we do feels better
(feels better)

Everything

Everything [x3]

(feels better)

Everything
(feels better)

I pray all this time in your arms
How restless I feel when you go
With only your life to surround me
I take what you give me
(I take what you give me)
(Give me)

Everything sounds better
Everything looks brighter
Everything tastes better
Everything we do
(feels better)

Everything sounds better (sounds better)
Everything looks brighter (looks brighter)
Everything tastes better (tastes better)
Everything feels better

Everything sounds better (sounds better)
(Everything)
Everything looks brighter (looks brighter)
(Everything)
Everything tastes better (tastes better)
Everything we do feels better (feels better)

Oh....

Everything
Everything you do
(feels better)
Everything
(feels better)
(Everything everything)
(feels better)
(feels better)

Lời Việt

Trong vòng tay anh, em nghẹn thở
Anh làm em cảm thấy như mình đứt hơi
Chẳng còn ai hiện hữu trước mắt em nữa
Em nhận mọi điều mà anh trao cho em

Mọi thứ nghe rõ hơn
Mọi thứ nhìn sáng hơn
Mọi thứ nếm ngon hơn
Ừ, mọi điều chúng ta làm đều cảm thấy tuyệt vời hơn

Mọi điều đều trở nên tốt đẹp hơn
[x2]

Trong vòng tay anh, em nguyện cầu
Khi anh ra đi, em thao thức
Chỉ có cuộc đời anh bao bọc lấy em
Em nhận mọi điều mà anh trao cho em

Mọi thứ nghe rõ hơn
Mọi thứ nhìn sáng hơn
Mọi thứ nếm ngon hơn
Ừ, mọi điều chúng ta làm đều cảm thấy tuyệt vời hơn
[x3]

Mọi điều anh làm đều tuyệt diệu hơn
Mọi điều đều trở nên tốt đẹp hơn
[x2]


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...