Somewhere Inside Of Me

Dance
MrWind
1400
Somewhere Inside Of Me

Lời bài hát

Who am I, love?
What am I supposed to be?
One life alone,
Oh somehow it's made for me

What do I do? What can I say?
It's nothing new, the choice was made
But what if I lose my way?
And run right into you,
Deep inside we'll never be anything other than lonely,
Tell me what does it take?
To breathe it into you,
Weak inside we'll never be anything other than lonely

One bleeding scar,
Still feels how it used to feel,
It's all so wrong,
No easy way to believe

What do I do? What can I say?
It's nothing new, the choice was made
But what if I lose my way?
And run right into you,
Deep inside we'll never be anything other than lonely,
Tell me what does it take?
To breathe it into you,
Weak inside we'll never be anything other than lonely

I wanna ride,
I wanna hide,
What I've become,
Now you're no longer mine,
I wanna feel,
Something that's real,
Somewhere inside

But what if I lose my way?
And run right into you,
Deep inside we'll never be anything other than lonely,
Tell me what does it take?
To breathe it into you,
Weak inside we'll never be anything other than lonely

I wanna ride,
I wanna hide,
What I've become,
Now you're no longer mine,
I wanna feel,
Something that's real,
Somewhere inside.

Lời Việt

Tôi là ai, hỡi tình yêu?
Tôi có thể là điều chi?
Một cuộc đời lẻ loi
Ờ, bằng cách nào đó cuộc đời tôi đã được định như thế

Tôi làm gì đây? Tôi còn có thể nói được gì?
Chẳng có gì mới, quyết định đã được đưa ra
Nhưng rủi tôi lạc lối thì sao?
Và đâm đầu thẳng vào anh
Tận sâu thẳm, chúng ta sẽ chẳng là gì khác ngoài cô đơn
Hãy nói cho tôi nghe, phải như thế nào để được phả hơi thở vào anh
Yếu lòng, chúng ta sẽ chẳng là gì khác ngoài cô đơn

Một vết sẹo còn rướm máu
Vẫn cảm cảm giác như ngày nào
Tất cả thật sai lầm
Chẳng có cách nào để dễ tin

[Lặp lại đoạn 2]

Tôi muốn cỡi lên, tôi muốn lẩn trốn khỏi điều mà tôi đã trở thành
Giờ đây anh không còn là của tôi nữa
Tôi muốn cảm nhận điều gì đó thật sự ở đâu đó sâu trong lòng mình

Nhưng rủi tôi lạc lối thì sao?
Và đâm đầu thẳng vào anh
Tận sâu thẳm, chúng ta sẽ chẳng là gì khác ngoài cô đơn
Hãy nói cho tôi nghe, phải như thế nào để được phả hơi thở vào anh
Yếu lòng, chúng ta sẽ chẳng là gì khác ngoài cô đơn

[Lặp lại đoạn 4]


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...