Kaleidoscope (ft. Jónsi)

Unknow Category
MrWind
2347
Kaleidoscope (ft. Jónsi)

Lời bài hát

One and two
Three and four
Come through
Kaleidoscope

I fear you that
I ain’t sealed
Some mend
Have been
In my mind

It’s where I
Want to be
It’s where I
Want to see
All together
Now we seem
In meaningless round
All together
Now we seem
In meaningless round

One and two
Three and four
Come through
Kaleidoscope

All together
Now we seem
In meaningless round
All together
Now we seem
In meaningless round
It’s where I
Want to see you
It’s where I
Want to be

All together
Now we seem
In meaningless round
It’s where I
Want to see you
Where I
Want to be

All together
Now we seemed
In meaningless round
It’s where I
Want to see you
Where I
Want to be

Lời Việt

Một và hai
Ba và bốn
Nhìn qua
Kính vạn hoa

Em sợ rằng
Mình không được công nhận
Vài chỗ vá
Đã ở
Trong tâm trí

Đó là nơi
Em muốn cư ngụ
Đó là nơi
Em muốn thấy
Cùng nhau
Giờ dương như ta
Trong vòng xoay vô nghĩa

Một và hai
Ba và bốn
Nhìn qua
Kính vạn hoa

Cùng nhau
Dường như ta
Trong vòng xoay vô nghĩa
Cùng nhau
Dường như ta
Trong vòng xoay vô nghĩa
Đó là nơi
Em muốn gặp anh
Đó là nơi
Em muốn đến

Cùng nhau
Dường như ta
Trong vòng xoay vô nghĩa
Đó là nơi
Em muốn gặp anh
Đó là nơi
Em muốn đến

Cùng nhau
Dường như ta
Trong vòng xoay vô nghĩa
Đó là nơi
Em muốn gặp anh
Đó là nơi
Em muốn đến


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...