Hosanna

Unknow Category
MrWind
1121
Hosanna

Lời bài hát

I see the King of glory
Coming down the clouds with fire
The whole earth shakes, the whole earth shakes

I see His love and mercy
Washing over all our sin
The people sing, the people sing

Hosanna, hosanna
Hosanna in the highest
Hosanna, hosanna
Hosanna in the highest

I see a generation
Rising up to take the place
With selfless faith, selfless faith

I see a near revival
Stirring as we pray and seek
We're on our knees, we're on our knees

Hosanna, hosanna
Hosanna in the highest
Hosanna, hosanna
Hosanna in the highest

Bridge

Heal my heart and make it clean
Open up my eyes to the things unseen
Show me how to love like you have loved me

Break my heart for what is yours
Everything I am for Your kingdom's cause
As I walk from earth into eternity

Hosanna, hosanna
Hosanna in the highest
Hosanna, hosanna
Hosanna in the highest

Hosanna, hosanna
Hosanna in the highest
Hosanna, hosanna
Hosanna in the highest
Hosanna in the highest
Hosanna in the highest
Hosanna in the highest

Lời Việt

Tôi thấy Vua của Vinh hiển
Ngự xuống đám mây cùng lửa
Khắp trái đất rúng động

Tôi thấy tình yêu và lòng nhân từ Ngài
Rửa sạch hết tội lỗi chúng ta
Nhân loại hát mừng

Hosanna, hosanna
Hosana ở trên cao
Hosanna, hosanna
Hosana ở trên cao

Tôi thấy 1 thế hệ
Đứng lên và thế chỗ
Với đức tin không vị kỉ

Tôi thấy sự phục hưng mới
Rõ hơn trước mắt, khi chúng ta nguyện cầu và tìm kiếm
Chúng ta cùng quỳ gối

Hosanna, hosanna
Hosana ở trên cao
Hosanna, hosanna
Hosana ở trên cao

Bridge

Xin rịt lành và làm trắng trong trái tim con
Xin mở mắt con để thấy những điều con không thể thấy
Chỉ cho con làm sao yêu như Ngài đã yêu chính con

Làm tan vỡ lòng con bởi điều làm tan vỡ lòng Ngài
Mọi điều thuộc con đây là vì nước Ngài
Khi con bước khỏi trần gian để vào cõi vĩnh hằng

Hosanna, hosanna
Hosana ở trên cao
Hosanna, hosanna
Hosana ở trên cao

Hosanna, hosanna
Hosana ở trên cao
Hosanna, hosanna
Hosana ở trên cao
Hosana ở trên cao
Hosana ở trên cao
Hosana ở trên cao


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...