November

Alternative
MrWind
1852
November

Lời bài hát

I left you out in the English rain
To soak you through and dilute the blame
Don’t ever want to hear those words today

You made me high then you swooped so low
From a hummingbird to a silent crow
I was on your side but then I saw it change

I always used to love November
But now it always floods with rain
Oh how can I forgive?
Those words will stain forever

I left you out in the English rain
To soak you through and dilute the blame
Don’t ever want to hear those words today

You made me high then you swooped so low
From the hummingbird to a silent crow
I was on your side but then I saw it change

I always used to love November
But now it always floods with rain
I always used to love November
But now it always floods with rain
Oh how can I forgive?
Those words will stain forever

I always used to love November
But now it always floods with rain
I always used to love November
But now it always floods with rain
Oh how can I forgive?
Those words will stain forever

Lời Việt

Tôi bỏ mặc anh trong cơn mưa nước Anh
Để anh bị ngấm ướt bởi những tàn phai và tội lỗi
Không muốn nghe một từ nào hôm nay cả

Anh đưa tôi lên cao rồi dìm tôi xuống đáy
Từ một chú chim ruồi thành một con qua câm lặng
Tôi đã từng bên anh nhưng giờ tôi đã thấy mọi chuyện thay đổi

Tôi đã từng rất yêu tháng Mười một
Nhưng giờ ngày nào cũng ngập mưa
Ôi làm sao tôi tha thứ cho anh đây
Những từ ngữ này sẽ tồn tại mãi

Tôi bỏ mặc anh trong cơn mưa nước Anh
Để anh bị ngấm ướt bởi những tàn phai và tội lỗi
Không muốn nghe một từ nào hôm nay cả

Anh đưa tôi lên cao rồi dìm tôi xuống đáy
Từ một chú chim ruồi thành một con qua câm lặng
Tôi đã từng bên anh nhưng giờ tôi đã thấy mọi chuyện thay đổi

Tôi đã từng rất yêu tháng Mười một
Nhưng giờ ngày nào cũng ngập mưa
Tôi đã từng rất yêu tháng Mười một
Nhưng giờ ngày nào cũng ngập mưa
Ôi làm sao tôi tha thứ cho anh đây
Những từ ngữ này sẽ tồn tại mãi

Tôi đã từng rất yêu tháng Mười một
Nhưng giờ ngày nào cũng ngập mưa
Tôi đã từng rất yêu tháng Mười một
Nhưng giờ ngày nào cũng ngập mưa
Ôi làm sao tôi tha thứ cho anh đây
Những từ ngữ này sẽ tồn tại mãi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé