Please Don't Say You Love Me

Pop
MrWind
3066
Please Don't Say You Love Me

Lời bài hát

Summer comes, winter fades
Here we are just the same
We don't need pressure, we don't need change
Let's not give the game away

There used to be an empty space
A photograph without a face
But with your presence, and your grace
Everything falls into place

Just please don't say you love me
'Cause I might not say it back
Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that
There's no need to worry when you see just where we're at
Just please don't say you love me
'Cause I might not say it back

Heavy words are hard to take
Under pressure precious things can break
How we feel is hard to fake
So let's not give the game away

Just please don't say you love me
'Cause I might not say it back
Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that
There's no need to worry when you see just where we're at
Just please don't say you love me
'Cause I might not say it back

And fools rush in
And I've been the fool before
This time I'm gonna slow down
'Cause I think this could be more
The thing I'm looking for

Just please don't say you love me
'Cause I might not say it back
Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that
There's no need to worry when you see just where we're at
Just please don't say you love me
'Cause I might not say it back

Please don't say you love me
'Cause I might not say it back
Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that
There's no need to worry when you see just where we're at
Just please don't say you love me
'Cause I might not say it back

Just please don't say you love me
'Cause I might not say it back

Lời Việt

Hạ tới, đông qua
Và ta vẫn như thế
Ta chẳng cần gì thúc bách, chẳng cần thay đổi
Đừng từ bỏ cuộc chơi nhé

Đã từng có những khoảng trống
Một bức ảnh vắng mặt người
Nhưng với sự hiện diện của anh, và sự duyên dáng của anh
Mọi thứ trở về đúng chỗ của nó

Chỉ xin anh đừng nói rằng anh yêu em
Vì có thể em chẳng đáp lại được đâu
Không có nghĩa là trái tim em thôi loạn nhịp, mỗi khi anh nhìn em như vậy
Không cần phải lo lắng gì cả khi anh thấy chúng ta đang ở tình thế nào
Chỉ xin anh đừng nói rằng anh yêu em
Vì có thể em chẳng đáp lại được đâu

Những từ ngữ nặng nề thường khó nghe
Dưới áp lực, những điều quý giá có thể tan vỡ
Những gì ta cảm nhận thật khó để giả tạo được
Vậy đừng từ bỏ cuộc chơi nhé

Chỉ xin anh đừng nói rằng anh yêu em
Vì có thể em chẳng đáp lại được đâu
Không có nghĩa là trái tim em thôi loạn nhịp, mỗi khi anh nhìn em như vậy
Không cần phải lo lắng gì cả khi anh thấy chúng ta đang ở tình thế nào
Chỉ xin anh đừng nói rằng anh yêu em
Vì có thể em chẳng đáp lại được đâu

Và kẻ ngốc thì luôn mù quáng
Và trước đây em đã từng là một kẻ ngốc đây
Lần này em sẽ chậm lại
Vì em nghĩ điều này còn có thể hơn thế nữa
Điều mà em đang tìm kiếm

Chỉ xin anh đừng nói rằng anh yêu em
Vì có thể em chẳng đáp lại được đâu
Không có nghĩa là trái tim em thôi loạn nhịp, mỗi khi anh nhìn em như vậy
Không cần phải lo lắng gì cả khi anh thấy chúng ta đang ở tình thế nào
Chỉ xin anh đừng nói rằng anh yêu em
Vì có thể em chẳng đáp lại được đâu

Chỉ xin anh đừng nói rằng anh yêu em
Vì có thể em chẳng đáp lại được đâu
Không có nghĩa là trái tim em thôi loạn nhịp, mỗi khi anh nhìn em như vậy
Không cần phải lo lắng gì cả khi anh thấy chúng ta đang ở tình thế nào
Chỉ xin anh đừng nói rằng anh yêu em
Vì có thể em chẳng đáp lại được đâu

Chỉ xin anh đừng nói rằng anh yêu em
Vì có thể em chẳng đáp lại được đâu


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé