1000 Eyes

Unknow Category
1035
MrWind

Lời bài hát

1000 EYES

Crossing the line into the other side
Emerging as prisoners
To the emptiness of time

To the left and to the right
From behind - they're out of sight
Plunging into a new found
Age of advanced observeillance
A worldwide, foolproof cage

Privacy and intimacy as we know it
Will be a memory
Among many to be passed down
To those who never knew

Living in the pupil of a 1,000 eyes

Was it overlooked in front of all our faces?
Now, all the mistakes and secrets
Cannot be erased

Viewing the blind complexity
By which laws were justified
To erase simplicity

To the left and to the right
From behind - they're out of sight
Plunging into a new found
Age of advanced observeillance
A worldwide, foolproof cage

Privacy and intimacy as we know it
Will be a memory
Among many to be passed down
To those who never knew

Living in the pupil of 1,000 eyes
We are enslaved now....

Lời Việt

1000 CON MẮT

Băng qua ranh giới đến bờ bên kia
Dập dìu hiên ra như những tù nhân
Trong khoảng không của thời gian

Trái rồi phải
Từ đằng sau - Họ đã mất hút
Lao mình vào trong thời đại
Của lễ nghi cấp tiến vừa được khám phá
Cái chuồng rộng khắp, hết sức dễ dùng

Riêng tư và thân mật như ta biết
Sẽ trở thành ký ức
Trong rất nhiều chuyện được truyền lại
Cho những người không bao giờ biết

Sống trong đồng tử của 1000 con mắt

Có phải nó bị bỏ qua ngay trước mặt chúng ta?
Giờ đây, không thể nào xóa nhòa
Tất cả những sai lầm và bí mật

Nhìn vào đống phức tạp mù quáng
Bào chữa cho luật lệ
Xóa sạch đi những gì mộc mạc

Trái rồi phải
Từ đằng sau - Họ đã mất hút
Lao mình vào trong thời đại
Của lễ nghi cấp tiến vừa được khám phá
Cái chuồng rộng khắp, hết sức dễ dùng

Riêng tư và thân mật như ta biết
Sẽ trở thành ký ức
Trong rất nhiều chuyện được truyền lại
Cho những người không bao giờ biết

Sống trong đồng tử của 1000 con mắt
Chúng ta bây giờ đã trở thành nô lệ...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé