Born Dead

Unknow Category
1297
MrWind

Lời bài hát

BORN DEAD

Brought to this world to wither away
Naive about the ways of life is what they say
Millions live millions die, more are yet to come
Living skeletons - Where they come from

Born dead into this world
To starve and rot in agony
Born dead into this world
It's their choice, why can't you see

Life of misery, soon a corpse you be
As bones show through, nothing you can do

Relief does not exist
When you are born to die

Disease spreads fast across their dying world
Many cemeteries they will have to build
As process goes on for many years to come
A human waste land created when they are done

Born dead into this world
To starve and rot in agony
Born dead into this world
It's their choice, why can't you see

Lời Việt

CHẾT LÚC RA ĐỜI

Được mang đến thế giới này để rồi héo tàn
Bọn chúng nói: "Tụi con thật ngây ngô với những con đường đời"
Triệu cuộc đời, triệu cái chết, và vẫn còn nhiều hơn thế nữa
Những bộ xương còn sống - Bọn chúng đến đây từ đâu vậy?

Vừa được sinh ra trong thế giới này thì đã chết
Để đói khát rồi dần mục rửa trong đớn đau quằn quại
Vừa được sinh ra trong thế giới này thì đã chết
Đó là lựa chọn của chúng, tại sao bạn không thể nhìn ra

Một đời đau thương, chẳng mấy chốc bạn cũng sẽ thành xác chết
Khi xương nằm phơi ra ngoài, chẳng có gì bạn có thể làm được

Bàn tay cứu tế đâu sao không tồn tại
Khi bạn sinh ra để rồi lại chết

Dịch bệnh lan nhanh băng qua thế giới chết chóc của họ
Rồi đây họ sẽ phải dựng lên rất nhiều nghĩa trang
Công việc được tiến hành trong nhiều năm để có thể hoàn thành
Khi thực hiện xong cũng là lúc mọc lên một vùng đất hoang vu của con người

Vừa được sinh ra trong thế giới này thì đã chết
Để đói khát rồi dần mục rửa trong đớn đau quằn quại
Vừa được sinh ra trong thế giới này thì đã chết
Đó là lựa chọn của chúng, tại sao bạn không thể nhìn ra

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé