Pull The Plug

Unknow Category
1082
MrWind

Lời bài hát

PULL THE PLUG

As I lay and wait to die
Little do they know
That I hear their choice of life

End it now, it is the only way
Too cruel, that is what they say
Release me from this lonely world
There is no hope - Why don't you

Pull the plug
Let me pass away
Pull the plug
Don't want to live this way

Once I had full control of my life
I now behold a machine decides my fate
End it now it's all too late

What has now been days, it seems like years
To stay like this is what I fear
Life ends so fast, so take your chance
And make it last

End it now, it is the only way
Too cruel, that is what they say
Release me from this lonely world
There is no hope - Why don't you

Pull the plug
Let me pass away
Pull the plug
Don't want to live this way

Lời Việt

HÃY CHẤM DỨT

Khi tôi nằm đây và đợi chờ cái chết
Thì bọn họ lại không thể ngờ rằng
Tôi đã nghe lời lựa chọn cuộc đời

Hãy kết thúc nó lại ngay, đó là cách duy nhất
Quá nhẫn tâm, những lời bọn họ nói
Giải thoát tôi khỏi thế giới đầy cô độc
Nơi không còn hy vọng - Tại sao bạn lại không?

Hãy chấm dứt nó lại ngay
Hãy để tôi trở thành người thiên cổ
Hãy chấm dứt nó tại đây
Thật không muốn sống theo lối này

Đã một lần tôi làm chủ được cuộc đời
Giờ lại thấy cổ máy điều khiển định mệnh tôi
Hãy kết thúc nó lại ngay - Khi tất cả đều đã quá trễ tràng

Khi mọi chuyện trôi qua từng ngày, đó dường như là năm tháng thê lương
Vẫn ở lại đây - Chính là điều tôi sợ
Dòng đời cứ chảy thật nhanh, nên hãy biết chắt chiu từng cơ hội
Và cố gắng cho đến cuối cùng thôi

Hãy kết thúc nó lại ngay, đó là cách duy nhất
Quá nhẫn tâm, những lời bọn họ nói
Giải thoát tôi khỏi thế giới đầy cô độc
Nơi không còn hy vọng - Tại sao bạn lại không?

Hãy chấm dứt nó lại ngay
Hãy để tôi trở thành người thiên cổ
Hãy chấm dứt nó tại đây
Thật không muốn sống theo lối này

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé