93 Million Miles

Soft Rock
1778
MrWind

Lời bài hát

93 million miles from the Sun, people get ready get ready,
'cause here it comes it’s a light, a beautiful light, over the horizon in to your eyes
Oh, my my how beautiful, oh my beautiful mother
She told me, "Son in life you’re gonna go far, and if you do it right you’ll love where you are
Just know, that wherever you go, you can always come back home"

Ohh…ohh…ohh…
Ohh…ohh…ohh…

240 thousand miles from the Moon, you’ve come a long way to belong here,
To share this view of the night, a glorious night, over the horizon is another bright sky
Oh, my my how beautiful, oh my irrefutable father,
He told me, "Son in life it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part.
Just know, that wherever you go, no you’re never alone, you can always get back home"

Ohh…ohh…ohh…
Ohh…ohh…ohh…

You can always get back…back…

Every road is a slippery slope
There is always a hand you can hold on to.
Looking deeper through the telescope
You can see that the home’s inside of you.

Just know, that wherever you go, oh no you’re never alone, you can always get back home

Ohh…ohh…ohh…
Ohh…ohh…ohh…

Ohh…ohh…
You can always get back home…

93 million miles from the Sun, people get ready get ready,
'cause here it comes it’s a light, a beautiful light, over the horizon in to your eyes…

Lời Việt

93 triệu dặm từ Mặt Trời, mọi người đã sẵn sàng, đã sẵn sàng
Vì có một tia sáng lóe lên, một tia sáng tuyệt đẹp, băng qua chân trời sa vào đôi mắt mẹ
Ôi, mẹ hiền yêu dấu, người mẹ hiền yêu dấu của con
Bà bảo tôi: “Con trai, rồi đời con sẽ thăng tiến, và nếu con đi đúng hướng, con sẽ thích nơi mình đang ở
Con hãy nhớ, dù con đi bất cứ nơi nào, con luôn có thể về lại mái nhà xưa”

Ohh…ohh…ohh…
Ohh…ohh…ohh…

240 nghìn dặm từ Mặt Trăng, cha đã lặn lội một quãng đường dài để đến đây
Để sẻ chia quang cảnh màn đêm này, một đêm lộng lẫy, băng qua chân trời là một bầu trời sáng rực khác
Ôi, cha kính yêu, người cha kính yêu quý mến của con
Ông bảo tôi: “Con trai, trong đời có thể có bóng đêm, nhưng sự thiếu vắng ánh sáng là một phần cần thiết
Con hãy nhớ, dù con đi bất cứ nơi nào, con không bao giờ lẻ loi, con luôn có thể về lại mái nhà xưa”

Ohh…ohh…ohh…
Ohh…ohh…ohh…

Bạn luôn có thể về lại… về lại…

Mỗi con đường đều là một con dốc trơn
Luôn có một bàn tay bạn có thể nắm lấy
Nhìn kỹ hơn qua kính thiên văn
Bạn có thể thấy mái nhà yêu dấu bên trong bạn

Bạn hãy nhớ, dù bạn đi bất cứ nơi nào, bạn không bao giờ lẻ loi, bạn luôn có thể về lại mái nhà xưa

Ohh…ohh…ohh…
Ohh…ohh…ohh…

Ohh…ohh…
Bạn luôn có thể về lại mái nhà xưa

93 triệu dặm từ Mặt Trời, mọi người đã sẵn sàng, đã sẵn sàng
Vì có một tia sáng lóe lên, một tia sáng tuyệt đẹp, băng qua chân trời sa vào đôi mắt bạn

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé