Bad Blood

Pop
25335
MrWind

Lời bài hát

Cause baby now we got bad blood
You know it used to be mad love
So take a look at what you've done
Cause baby now we got bad blood

Hey!
Now we got problems
And I don't think we can solve them
You made a really deep cut
And baby now we got bad blood

Hey!
Did you have to do this?
I was thinking that you could be trusted
Did you have to ruin what was shining now it's all rusted
Did you have to hit me? when I'm weak baby I couldn't breathe
It rubbed in so deep
Salt in the wound like you're laughing right at me
Oh, it's so sad to think about the good times, you and I

Cause baby now we got bad blood
You know it used to be mad love
So take a look at what you've done
Cause baby now we got bad blood

Hey!
Now we got problems
And I don't think we can solve them
You made a really deep cut
And baby now we got bad blood
Hey!

Did you think we'd be fine?
Still got scars on my back from your knife
So don't think it's in the past
These kind of wounds they last and they last
Now did you think it all through?
All these things will catch up to you
And time can heal but this won't
So if you come in my way, just don't
Oh, it's so sad to think about the good times, you and I

Cause baby now we got bad blood
You know it used to be mad love
So take a look at what you've done
Cause baby now we got bad blood

Hey!
Now we got problems
And I don't think we can solve them
You made a really deep cut
And baby now we got bad blood
Hey!

Band-aid s don't fix bullet holes
You say sorry just to show
You live like that, you live with ghosts
Band-aids don't fix bullet holes
You say sorry just to show
You live like that, you live with ghosts
If you love like that bad blood runs

Cause baby now we got bad blood
You know it used to be mad love
So take a look at what you've done
Cause baby now we got bad blood

Hey!
Now we got problems
And I don't think we can solve them
You made a really deep cut
And baby now we got bad blood

Cause now we got bad blood
You know it used to be mad love
So take a look at what you've done
Cause baby now we got bad blood
Now we got problems
And I don't think we can solve them
You made a really deep cut
And baby now we got bad blood

Lời Việt

Giờ chúng ta đã có hiềm khích với nhau
Cô biết đấy, chúng ta từng quý mến nhau
Thế thì cô nhìn lại những chuyện bản thân đã làm xem
Vì giờ chúng ta đã có hiềm khích với nhau

Này!
Giờ chúng ta có những vấn đề
Mà tôi không nghĩ ta có thể giải quyết được
Cô đâm sau lưng tôi giỏi lắm
Và giờ chúng ta đã có hiềm khích với nhau

Này!
Cô có buộc phải làm thế không?
Tôi từng nghĩ cô đáng tin tưởng cơ
Cô có buộc phải phá hủy những gì tỏa sáng để giờ chúng hoen gỉ
Cô có buộc phải tấn công khi tôi yếu đuối, tôi chẳng sống nổi nữa
Cô xoáy cũng sâu thật
Cô cười vào mặt tôi cứ như rắc muối lên vết thương của tôi ấy
Nghĩ về khoảng thời gian tốt đẹp của hai chúng ta mà tôi buồn quá

Giờ chúng ta đã có hiềm khích với nhau
Cô biết đấy, chúng ta từng quý mến nhau
Thế thì cô nhìn lại những chuyện bản thân đã làm xem
Vì giờ chúng ta đã có hiềm khích với nhau

Này!
Giờ chúng ta có những vấn đề
Mà tôi không nghĩ ta có thể giải quyết được
Cô đâm sau lưng tôi giỏi lắm
Và giờ chúng ta đã có hiềm khích với nhau
Này!

Cô nghĩ giữa chúng ta không có chuyện gì chắc?
Tôi vẫn còn tổn thương khi cô đâm sau lưng tôi đây
Thế nên đừng nghĩ tất cả chìm vào dĩ vãng rồi
Tổn thương kiểu này chẳng dễ tiêu tan đâu
Giờ cô nghĩ mọi chuyện qua rồi sao?
Gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy thôi
Thời gian có thể chữa lành thứ trừ vết thương lòng này
Thế nên tốt nhất đừng có gặp tôi
Nghĩ về khoảng thời gian tốt đẹp của hai chúng ta mà tôi buồn quá

Giờ chúng ta đã có hiềm khích với nhau
Cô biết đấy, chúng ta từng quý mến nhau
Thế thì cô nhìn lại những chuyện bản thân đã làm xem
Vì giờ chúng ta đã có hiềm khích với nhau

Này!
Giờ chúng ta có những vấn đề
Mà tôi không nghĩ ta có thể giải quyết được
Cô đâm sau lưng tôi giỏi lắm
Và giờ chúng ta đã có hiềm khích với nhau
Này!

Băng cứu thương nhỏ sao che nổi vết đạn bắn
Cô nói xin lỗi chỉ để làm màu thôi chứ gì
Cô cứ sống như thế thì chẳng khác gì ma quỷ cả
Băng cứu thương nhỏ sao che nổi vết đạn bắn
Cô nói xin lỗi chỉ để làm màu thôi chứ gì
Cô cứ sống như thế thì chẳng khác gì ma quỷ cả
Cô có yêu giống kiểu suốt ngày tạo hiềm khích thế chăng

Giờ chúng ta đã có hiềm khích với nhau
Cô biết đấy, chúng ta từng quý mến nhau
Thế thì cô nhìn lại những chuyện bản thân đã làm xem
Vì giờ chúng ta đã có hiềm khích với nhau

Này!
Giờ chúng ta có những vấn đề
Mà tôi không nghĩ ta có thể giải quyết được
Cô đâm sau lưng tôi giỏi lắm
Và giờ chúng ta đã có hiềm khích với nhau

Vì giờ chúng ta đã có hiềm khích với nhau
Cô biết đấy, chúng ta từng quý mến nhau
Thế thì cô nhìn lại những chuyện bản thân đã làm xem
Vì giờ chúng ta đã có hiềm khích với nhau
Giờ chúng ta có những vấn đề
Mà tôi không nghĩ ta có thể giải quyết được
Cô đâm sau lưng tôi giỏi lắm
Và giờ chúng ta đã có hiềm khích với nhau

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé