Shake It Off

Pop
35193
MrWind

Lời bài hát

I stay out too late
Got nothing in my brain
That's what people say
That's what people say
I go on too many dates
But I can't make them stay
At least that's what people say
That's what people say

But I keep cruising
Can't stop, won't stop moving
It's like I got this music
In my mind, saying it's gonna be alright

'Cuz the players gonna play, play, play, play, play
And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate
I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake
I shake it off, I shake it off
Heart-breakers gonna break, break, break, break, break
And the fakers gonna fake, fake, fake, fake, fake
Baby, I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake
I shake it off, I shake it off

I never miss a beat
I'm lighting up my feet
And that's what they don't see
That's what they don't see
I'm dancing on my own
I make the moves as I go
And that's what they don't know
That's what they don't know

But I keep cruising
Can't stop, won't stop grooving
It's like I got this music
In my mind, saying it's gonna be alright

'Cuz the players gonna play, play, play, play, play
And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate
I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake
I shake it off, I shake it off
Heart-breakers gonna break, break, break, break, break
And the fakers gonna fake, fake, fake, fake, fake
Baby, I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake
I shake it off, I shake it off

Shake it off, I shake it off,
I, I, I shake it off, I shake it off,
I, I, I shake it off, I shake it off,
I, I, I shake it off, I shake it off

Hey, hey, hey
Just think while you been getting down and out about the liars
And the dirty dirty cheats of the world
You could have been getting down to this sick beat

My ex-man brought his new girlfriend
She's like "Oh, my god"
But I'm just gonna shake."
And to the fella over there with the hella good hair
Won't you come on over, baby? We can shake, shake, shake

'Cuz the players gonna play, play, play, play, play
And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate
I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake
I shake it off, I shake it off
Heart-breakers gonna break, break, break, break, break
And the fakers gonna fake, fake, fake, fake, fake
Baby, I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake
I shake it off, I shake it off

Shake it off, I shake it off,
I, I, I shake it off, I shake it off,
I, I, I shake it off, I shake it off,
I, I, I shake it off, I shake it off

Shake it off, I shake it off,
I, I, I shake it off, I shake it off,
I, I, I shake it off, I shake it off,
I, I, I shake it off, I shake it off

Lời Việt

Chị đi chơi về khuya
Đầu óc thì rỗng tuếch
Người ta bàn tán vậy đó
Người ta rỉ tai nhau thế đấy
Chị có cả tá mảnh tình vắt vai
Mà chẳng giữ được anh nào
Ít nhất đó là điều người ta nói
Người ta đồn đại thế đấy

Cơ mà chị cứ chơi bời
Nhảy nhót thì sao cản nổi
Kiểu như nhạc thì rần rần trong tâm trí
Mách bảo chị rằng mọi sự sẽ ổn cả thôi

Vì dân chơi là phải quẩy nhiệt tình
Và lũ ghen ăn tức ở cả đời chỉ ganh tỵ
Cưng à, chị sẽ rũ bỏ hết
Rũ bỏ sạch
Những kẻ bạc tình sẽ chỉ khiến cõi lòng tan nát
Còn ngữ lừa đảo suốt đời chỉ ngụy tạo
Cưng à, chị sẽ rũ bỏ hết
Rũ bỏ sạch, rũ bỏ sạch

Chị đã hát sai nhịp bao giờ đâu
Chị đang đánh móng chân đó
Và đó là điều mà người ta chả thấy
Là điều họ chẳng nhận ra
Chị chỉ lặng lẽ một thân một mình
Chị sáng tạo ra điệu nhảy của chị
Và đó là điều mà người ta chả biết
Là điều họ chẳng hiểu nổi

Cơ mà chị cứ chơi bời
Cứ sống theo nếp cũ
Kiểu như nhạc thì rần rần trong tâm trí
Mách bảo chị rằng mọi sự sẽ ổn cả thôi

Vì dân chơi là phải quẩy nhiệt tình
Và lũ ghen ăn tức ở cả đời chỉ ganh tỵ
Cưng à, chị sẽ rũ bỏ hết
Rũ bỏ sạch
Những kẻ bạc tình sẽ chỉ khiến cõi lòng tan nát
Còn ngữ lừa đảo suốt đời chỉ ngụy tạo
Cưng à, chị sẽ rũ bỏ hết
Rũ bỏ sạch, rũ bỏ sạch

Rũ bỏ sạch, rũ bỏ sạch
Chị sẽ rũ bỏ hết
Chị sẽ rũ bỏ hết
Chị sẽ rũ bỏ hết

Nầy nầyy nầy
Khi cưng điêu đứng với những kẻ dối trá
Và với những trò đời dơ dáy
Thì cưng cứ hòa mình vào giai điệu này

Bạn trai cũ của chị cua được bồ mới
Cô ta thốt lên "Ối zời ơi"
Cơ mà chị sẽ phớt lờ tuốt
Và bạn gì với mái tóc cực ngầu kìa ơi
Tới đây đi nào, chúng ta cùng lắc lư

Vì dân chơi là phải quẩy nhiệt tình
Và lũ ghen ăn tức ở cả đời chỉ ganh tỵ
Cưng à, chị sẽ rũ bỏ hết
Rũ bỏ sạch
Những kẻ bạc tình sẽ chỉ khiến cõi lòng tan nát
Còn ngữ lừa đảo suốt đời chỉ ngụy tạo
Cưng à, chị sẽ rũ bỏ hết
Rũ bỏ sạch, rũ bỏ sạch

Rũ bỏ sạch, rũ bỏ sạch
Chị sẽ rũ bỏ hết
Chị sẽ rũ bỏ hết
Chị sẽ rũ bỏ hết

Rũ bỏ sạch, rũ bỏ sạch
Chị sẽ rũ bỏ hết
Chị sẽ rũ bỏ hết
Chị sẽ rũ bỏ hết

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé