Everything Is Sound

Soft Rock
1652
MrWind

Lời bài hát

When there is love, I can't wait to talk about it
When things get rough, I like to walk with you
Or when it's night, I like to be the light that's missing
And remind you every minute of the future isn't written
Now get it

When there is love, or when the heart feels heavy
We can lighten it up, if you've had enough
Well you can empty your glass and we can fill it back up
You know it's up to us to make it all up
So what you making up? I can make it up back
You could be loved no matter what
And know the only time is right now, it's right well where you are
You don't need a vacation when there's nothing to escape from

Singing
La la la la
Let's all sing
La la la la
Everything is sound

Let's sing to be happy, to feel things, to communicate, and be heard
Or sing out to protest, and to protect, and to harmonize with birds
Whether it's your birthday, or your dying day
It's a celebration too
Rejoice to use your voice, and give wings to any your choice
Whatever you're choosing right now, it's right well where you are
You don't need a vacation when there's nothing to escape from

Sit your vibration and undulation to the hightest it can go
And trust me, hear me
If it makes you wanna sing
Just sing it

La la la la
Let's all sing
La la la la
Everything is sound
La la la la
Let's all sing
La la la la

It's a song that I've forgotten often
It doesn't make me wrong
Cause we all need the darkness, to see the light
And now we're on rise, come on, and sing it

La la la la
Let's all sing
La la la la
Everything is sound
La la la la
Let's all sing
La la la la
We're connected now
La la la la
Let's all sing
Halleluyah
Everything is sound
La la la
Let's all sing
La la la la
We're connected now

Lời Việt

Khi tình yêu đến, anh không chờ để được nói về nó
Khi gặp chuyện nhọc nhằn, anh thích sánh bước bên em
Hay khi có màn đêm, anh thích là ánh sáng đang thiếu vắng
Và nhắc em về từng phút của tương lai chưa được viết nên
Giờ đón lấy nhé

Khi tình yêu đến, hay khi con tim cảm thấy nặng trĩu
Ta có thể thắp sáng cho nó, nếu em có đủ
Em có thể đổ cạn cốc và ta có thể rót đầy nó lại
Em biết việc này hoàn toàn tùy thuộc vào ta thôi
Thế thì em tạo nên thứ gì? Anh có thể tạo lại thế
Em có thể được yêu dù sao đi nữa
Và hãy biết thời khắc duy nhất là ngay lúc này, là ngay ở nơi em
Em không cần một kỳ nghỉ khi không có gì phải trốn tránh

Ngân nga
La la la la
Nào ta cùng hát
La la la la
Tất cả đều là âm thanh

Nào ta hát để hạnh phúc, để cảm nhận mọi thứ, để chia sẻ, để được nghe
Hay hát lên để phản kháng, để bảo vệ, để giao hòa cùng những chú chim
Dù có phải sinh nhật em hay là ngay em chết
Cũng là một sự kỷ niệm
Hân hoan cất tiếng ca, và trao đôi cánh cho bất kỳ sự lựa chọn nào của em
Dù em có chọn gì ngay lúc này, là ngay ở nơi em
Em không cần một kỳ nghỉ khi không có gì phải trốn tránh

Hãy để sự rung cảm và nhịp tim trong em lên đến mức cao nhất
Và tin anh, nghe anh nhé
Nếu điều đó làm em muốn hát
Cứ hát lên

La la la la
Nào ta cùng hát
La la la la
Tất cả đều là âm thanh
La la la la
Nào ta cùng hát
La la la la

Đó là bài hát anh thường hay quên
Điều đó đâu làm anh không ổn
Vì ta đều cần màn đêm để thấy ánh sáng
Và giờ ta đã bừng sáng, đến đây và hát nhé

La la la la
Nào ta cùng hát
La la la la
Tất cả đều là âm thanh
La la la la
Nào ta cùng hát
La la la la
Giờ đây ta đã gắn kết
La la la la
Nào ta cùng hát
Halleluyah
Tất cả đều là âm thanh
La la la
Nào ta cùng hát
La la la la
Giờ đây ta đã gắn kết

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé