Jealousy

Unknow Category
899
MrWind

Lời bài hát

JEALOUSY

What do you want from me,
What is it you expect
I have spoken my mind from deep inside my soul
Behind the eyes is a place on one will be able to touch
Containing thoughts that cannot be taken away or replaced
You want what is not yours, Jealousy
You want what you cannot have, Jealousy
Spiteful harsh words, it comes as no real surprise.
Tell me what you are.

[Lead: Chuck, Andy]

I cannot understand how you seem to exist
On what people create for you, good must turn bad.
Behind the eyes is a place on one will be able to touch
Containing thoughts that cannot be taken away or replaced
You want what is not yours, Jealousy
You want what you cannot have, Jealousy

Lời Việt

GHEN TỊ

Ngươi muốn gì ở ta,
Ngươi đang mong chờ điều gì sẽ xảy ra
Ta đối diện với ta trong tâm hồn sâu thẳm
Phía sau đôi mắt, có một nơi ngươi dễ dàng đi qua
Nhưng chứa đựng những nghĩ suy chẳng thể nào bị lấy đi, chẳng thể nào thay thế
Lòng Đố Kỵ, ngươi luôn muốn những gì không phải là của ngươi
Hỡi Lòng Ghen Tị, ngươi luôn muốn có những gì ngươi không thể nào có
Với lời lẽ hằn học đầy cay nghiệt, nó thốt lên chẳng một chút bất ngờ
Hãy trả lời ta thật sự ngươi là ai?

Ta không thể hiểu làm thế nào ngươi lại có vẻ tồn tại
Lương thiện hẳn phải thành ác ôn, trên con người ngươi dày công nhào nặn
Phía sau đôi mắt, có một nơi ngươi dễ dàng đi qua
Nhưng chứa đựng những nghĩ suy chẳng thể nào bị lấy đi, chẳng thể nào thay thế
Lòng Đố Kỵ, ngươi luôn muốn những gì không phải là của ngươi
Hỡi Lòng Ghen Tị, ngươi luôn muốn có những gì ngươi không thể nào có

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé