Life Is Wonderful

Country Rock
1703
MrWind

Lời bài hát

Life is wonderful

It takes a crane to build a crane
It takes two floors to make a story
It takes an egg to make a hen
It takes a hen to make an egg
There is no end to what I'm saying

It takes a thought to make a word
And it takes some words to make an action
And it takes some work to make it work
It takes some good to make it hurt
It takes some bad for satisfaction

Ah la la la la la la life is wonderful
Ah la la la la la la life goes full circle
Ah la la la la la la life is wonderful
Ah la la la la

It takes a night to make it dawn
And it takes a day to make you yawn brother
It takes some old to make you young
It takes some cold to know the sun
It takes the one to have the other

And it takes no time to fall in love
But it takes you years to know what love is
And it takes some fears to make you trust
It takes those years to make it rust
It takes the dust to have it polished

Ah la la la la la la life is wonderful
Ah la la la la la la life goes full circle
Ah la la la la la la life is wonderful
Ah la la la la

It takes some silence to make sound
And It takes a loss before you found it
And it takes a road to go nowhere
It takes a toll to make you care
It takes a hole to make a mountain

Ah la la la la la la life is wonderful
Ah la la la la la la life goes full circle
Ah la la la la la la life is wonderful
Ah la la la la la la life is meaningful

Ah la la la la la la la la la la life is wonderful
Ah la la la la la la la la la la life is.. is so wonderful.. oh!
Ah la la la la la life is wonderful
Ah la la la la-ah

Lời Việt

Cần một chiếc cần cẩu để tạo nên một cần cẩu mới (*)
Cần hai sàn nhà để tạo nên một tầng nhà (**)
Phải có trứng thì mới có gà
Phải có gà thì mới có trứng
Những điều tôi nói cứ lòng vòng luẩn quẩn

Phải nghĩ thì mới nói ra lời
Phải nói được thì mới làm được
Phải có nỗ lực thì mới thành công
Có những điều tốt đẹp thì phải đau đớn
Muốn được thỏa mãn thì phải chịu thiệt thòi

Ah la la la la la la, đời thật là đẹp
Ah la la la la la la, đời là một vòng tròn không hồi kết
Ah la la la la la la, đời thật là đẹp
Ah la la la la

Phải qua đêm trường, bình minh mới rạng
Quần quật cả ngày dài mới có thể uể oải ngáp dài
Phải trưởng thành một chút để thấy mình trẻ ra
Phải có lạnh giá mới biết mặt trời ấm áp
Phải mất cái nọ mới được cái kia

Cần gì phải có thời gian thì mới biết yêu?
Nhưng cần cả năm giời để hiểu được tình yêu là gì
Có sợ hãi thì mới biết tin tưởng
Năm tháng trôi qua thì mới có gỉ sét
Có bụi bặm, ta mới cần đánh bóng

Ah la la la la la la, đời thật là đẹp
Ah la la la la la la, đời là một vòng tròn không hồi kết
Ah la la la la la la, đời thật là đẹp
Ah la la la la

Có yên lặng thì âm thanh mới vang vọng
Có mất đi thì mới tìm lại được
Có con đường để rồi chẳng đi đến đâu
Có mất mát mới chịu quan tâm
Có vực thẳm rồi mới có núi cao

Ah la la la la la la, đời thật là đẹp
Ah la la la la la la, đời là một vòng tròn không hồi kết
Ah la la la la la la, đời thật là đẹp
Ah la la la la, cuộc đời đầy ý nghĩa
Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé