My Vietnam

Unknow Category
4690
MrWind

Lời bài hát

MY VIETNAM

Daddy was a soldier
He taught me about freedom
Peace and all the great things
That we can take advantage of

Once I fed the homeless
I´ll never forget
The look upon their faces as I
Treated them with respect

CHORUS
This is my Vietnam
I´m at war
Life keeps on dropping bombs
And I keep score

Mama was a lunatic (Yes)
She liked to push my buttons
She said I wasn´t good enough
But I guess I wasn´t trying
Never liked school that much
They tried to teach me better
But I just wasn´t hearing it
Because I thought I was already pretty clever

Repeat CHORUS (x 2)

What do you expect from me
What am I not giving you
What could I do for you
To make me okay in your eyes

Chorus: This is my vietnam
I'm at war
They keep on droppin bombs
And i keep score

Lời Việt

Cha đã từng là một người lính
Ông đã dạyy cho tôi thế nào là tự do
Hoà bình và mọi điều tuyệt vời
Để rồi chúng ta có thể có những niềm vui từ nó

Khi tôi chăm lo những người vô gia cư
Tôi sẽ không bao giờ quên đâu
Khi mà nhìn vào khuôn mặt họ
Tôi luôn kính trọng họ

Đó là đất nước Việt Nam của tôi
Tôi đang tham chiến ở đây
Cuộc sống chung với tiếng bom đạn
Và tôi đã may mắn sống sót được

Mẹ tôi là người mất trí
Bà ấy coi việc bứt những chiếc cúc trên áo của tôi là thú vui
Bà nói tôi không ngoan
Nhưng tôi lại nghĩ tôi đã không cố gắng hết mình
Chưa bao giờ tôi thấy thích trường học
Họ cố dậy cho tôi trở nên tốt hơn
Nhưng tôi cứ không nghe lời họ
Bởi tôi nghĩ tôi đã đủ xinh đẹp và thông minh rồi

Điệp khúc:
Đó là đất nước Việt Nam của tôi
Tôi đang tham chiến ở đây
Cuộc sống chung với tiếng bom đạn
Và tôi đã may mắn sống sót được

Các người trông chờ gì ở tôi chứ?
Còn gì mà tôi không cho các người?
Tôi sẽ phải làm gì để cho các người
Để các người coi trọng tôi hơn?

Điệp khúc:
Đó là đất nước Việt Nam của tôi
Tôi đang tham chiến ở đây
Cuộc sống chung với tiếng bom đạn
Và tôi đã may mắn sống sót

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé