Please Don't Leave Me

Country Rock
6116
MrWind

Lời bài hát

Please Don't Leave Me lyrics

Da da da da, da da da da
Da da da, da da
Da da da, da da

I don't know if I can yell any louder
How many time I've kicked you outta here?
Or said something insulting?
Da da da, da da

I can be so mean when I wanna be
I am capable of really anything
I can cut you into pieces
But my heart is broken
Da da da, da da

Please don't leave me
Please don't leave me
I always say how I don't need you
But it's always gonna come right back to this
Please, don't leave me

How did I become so obnoxious?
What is it with you that makes me act like this?
I've never been this nasty
Da da da, da da

Can't you tell that this is all just a contest?
The one that wins will be the one that hits the hardest
But baby I don't mean it
I mean it, I promise
Da da da, da da

Please don't leave me
Oh please don't leave me
I always say how I don't need you
But it's always gonna come right back to this
Please, don't leave me

I forgot to say out loud how beautiful you really are to me
I cannot be without, you're my perfect little punching bag
And I need you, I'm sorry
Da da da, da da

Da da da da, da da da da
Da da da, da da
Please, please don't leave me
(Da da da, da da)

Baby please don't leave me
(Da da da, da da)
No, don't leave me
Please don't leave me no no no

You say I don't need you
But it's always gonna come right back
It's gonna come right back to this
Please, don't leave me

Please don't leave me, oh no no no.
I always say how I don't need you
But it's always gonna come right back to this

Please don't leave me
Baby, please, please don't leave me

Lời Việt

Xin đừng rời xa em

Da da da da, da da da da
Da da da, da da
Da da da, da da

Em không biết liệu mình có thể thét to hơn không
Có bao nhiêu lần em đã đuổi anh ra khỏi đây?
Hoặc là nói những lời lăng mạ?
Da da da, da da

Em có thể rất xấu tính khi em muốn
Em có thể làm bất cứ thứ gì
Em có thể cắt anh thành những mảnh nhỏ
Nhưng con tim em đã vỡ tan rồi

Xin đừng rời xa em
Xin đừng rời xa em
Em luôn nói rằng em không cần anh
Nhưng sự thực không phải như thế
Xin, đừng rời xa em

Làm thế nào mà em lại trở nên đáng ghét đến thế?
Chuyện gì với anh mà làm cho em hành động như thế này?
Em chưa bao giờ khó chịu thế này
Da da da, da da

Ahh không thể nói với em đây chỉ là một cuộc thi thôi sao?
Người chiến thắng sẽ là người tống được điều khó chịu nhất ra
Nhưng cưng à em không có ý đó
Em muốn nói, em hứa
Da da da, da da

Xin đừng rời xa em
Xin đừng rời xa em
Em luôn nói rằng em không cần anh
Nhưng sự thật luôn là thế này
Xin, đừng rời xa em

Em quên nói to lên rằng đối với em anh đẹp cỡ nào
Em không thể thiếu (anh), anh là túi hành lý nhỏ nhắn của em
Và em cần anh, em xin lỗi

Da da da da, da da da da
Da da da, da da
Xin, xin đừng rời xa em
(Da da da, da da)

Cưng à xin đừng rời xa em
(Da da da, da da)
Đừng, đừng lìa xa em
Xin đừng lìa xa em, đừng, đừng, đừng

Anh nói em không cần anh
Nhưng sự thật luôn là thế này
Xin, đừng rời xa em

Xin đừng rời xa em, đừng, đừng, đừng
Em luôn nói rằng em không cần anh
Nhưng sự thật luôn là thế này

Xin đừng rời xa em
Xin, xin đừng rời xa em

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé