The Boy's Gone

Pop
1651
MrWind

Lời bài hát

The boy's gone. The boy's gone home.
The boy's gone. The boy's gone home.

What will happen to a face in the crowd when it finally gets too crowded.
And what will happen to the origins of sound after all the sounds have sounded
Well I hope I never have to see that day but by god I know it's headed our way
So I better be happy now that the boy's going home.
The boy's gone home.

And what becomes of a day for those who rage against it
And who will sum up the phrase for all left standing around in it

Well I suppose we'll all make our judgement calls
We'll walk it alone, stand up tall, then march to the fall
So we better be happy now that we'll all go home.
That we'll all go home.

Be so happy with the way you are
Just be happy that you made it this far
Go on be happy now.
Please be happy now.

Because you say that this, this is something else (alright)
I say that this, this is something else (well alright)
I say that this, oh, this is something, this is something else
Oo thi-thi-thi-thi-this is all, thi-thi-thi-thi-this is yeah,
thi-thi thi-thi-thi-this is all something else

Well I tried to live my life and lived it so well
But when it's all over is it heaven or is it hell
So I better be happy now that no one can tell, nobody knows
I'm gonna be happy with the way that I am
I'm gonna be happy with all that I stand for
I'm gonna be happy now because the boy's going home.

The boy's gone home.

Yeah the boy's gone home.
Yeah the boy's gone home.
Yeah the boy's gone home.

Lời Việt

Chàng trai đã đi, chàng trai đã về nhà [x2]

Điều gì sẽ xảy đến cho một gương mặt trong đám đông khi cuối cùng đám đông đen nghẹt, chen chút
Và điều gì xảy đến cội nguồn âm thân khi mà sau cùng những âm thanh đã được phát ra hết
Tôi hi vọng chẳng bao giờ phải thấy ngày đó nhưng tôi biết Chúa dẫn đắt chúng ta
Vậy thì tôi nên vui vẻ bây giờ khi chàng trai đang trở về nhà
Chàng trai đã trở về nhà

Và ngày sẽ ra sao cho những người thịnh nộ với nó?
Và ai biết được ý nghĩa cuộc sống của những người còn đang sống trong cuộc đời này?

Tôi nghĩ là chúng ta ai cũng đều phán xét
Chúng ta sẽ bước đi một mình, đứng thẳng và bước đều đến điểm gục ngã
Vậy thì chúng ta nên vui lên vì giờ đây chúng ta đều đi về nhà
Rằng chúng ta đều sẽ về nhà

Hãy hạnh phúc với con người thật của bạn
Chỉ cần hạnh phúc với những gì bạn làm được cho tới bây giờ
Nào, hãy vui mừng lên
Xin hãy vui vẻ lên nào

Vì bạn nói đây là điều gì khác
Tôi cũng nói đây là điều gì khác
Tôi nói đây là điều gì khác
Ôi, tất cả những điều này
Đây là tất cả những điều gì khác
(* Ý nói việc tranh luận do khác quan điểm)

Ừ, tôi cố sống cuộc đời mình cho thật tốt
Nhưng khi cuộc đời kết thúc thì tôi sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục
Vậy thì tôi nên vui vẻ lên vì có ai biết được điều đó đâu
Tôi sẽ hạnh phúc với chính bản thân mình
Tôi sẽ hạnh phúc với những điều tôi tranh đấu
Tôi sẽ hạnh phúc gì chàng trai sẽ trở về nhà

Chàng trai đã trở về nhà

Ừ, chàng trai đã về nhà rồi [x3]

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé