The Freedom Song

Acoustic
1478
MrWind

Lời bài hát

I picture something is beautiful
It’s full of life and it is all blue
I’ve seen the sunset on the beach, yeah
It makes me feel calm, when I’m calm

I feel good
When I feel good I sing
And the joy it brings makes me feel good
And when I feel good I sing
And the joy it brings

Come on along, I know you really want to feel our song
We've got some life to bring
We've got some joy in this thing
Come on along, I know you really want to feel our song
We've got some life to bring
We've got some joy in this thing

I see birds fly across the sky, yeah
And everyone’s heart flies together
Food is frying and people smiling
Like there is no other way...

To feel good (good)
and when I feel good I sing (sing)
And the joy it brings makes me feel good (good)
And when I feel good I sing (sing)
And the joy it brings

Come on along, I know you really want to feel our song
We've got some life to bring
We've got some joy in this thing
Come on along, I know you really want to feel our song
We've got some life to bring
We've got some joy in this thing

I feel good
And when I feel good I sing
And the joy it brings makes me feel good
And when I feel good I sing
And the joy it brings

It brings me freedom (freedom), woah,
got to get yourself to that freedom
It's freedom
Singing freedom (freedom) woah,
you deserve your freedom
It’s a smile you can keep in your heart
Freedom, woah,
Everybody got to know freedom
Love to feel in it beauty
Freedom, woah,
got to get to someone,
Got to get to someone,
Got to get to someone,
Got to get to someone freedom
Freedom, woah,
everybody know freedom
It's freedom, come on, try to sing
Freedom, woah, everybody got to know freedom
Break it down

Get you [x7] that freedom

Lời Việt

Tôi tưởng tượng một vài thứ tuyệt đẹp
Mọi thứ về cuộc sống và nó đều ảm đạm
Tôi nhìn hoàng hôn trên bờ biển
Chúng khiến tôi cảm thấy yên bình

Tôi cảm thấy tốt
Khi tôi cảm thấy vui, tôi hát
Và sự hân hoan ấy làm tôi vui
Khi tôi cảm thấy vui, tôi hát
Và sự hân hoan lại đến bên tôi

Đến đây thôi, tôi biết bạn thực sự muốn cảm nhận bài hát của chúng tôi
Chúng tôi có cuộc đời
Chúng tôi có niềm hân hoan ở đó
Đến đây thôi, tôi biết bạn thực sự muốn cảm nhận bài hát của chúng tôi
Chúng tôi có cuộc đời
Chúng tôi có niềm hân hoan ở đó

Tôi thấy những chú chim bay trên bầu trời
Và trái tim của mọi người phiêu cùng chúng
Thức ăn đang chín và mọi người mỉm cười
Như không còn cách nào ...

Để cảm thấy vui
Và khi vui, tôi hát
Và sự hân hoan ấy làm tôi vui
Khi tôi cảm thấy vui, tôi hát
Và sự hân hoan lại đến bên tôi

Đến đây thôi, tôi biết bạn thực sự muốn cảm nhận bài hát của chúng tôi
Chúng tôi có cuộc đời
Chúng tôi có niềm hân hoan ở đó
Đến đây thôi, tôi biết bạn thực sự muốn cảm nhận bài hát của chúng tôi
Chúng tôi có cuộc đời
Chúng tôi có niềm hân hoan ở đó

Tôi cảm thấy vui
Và khi vui, tôi hát
Và sự hân hoan ấy làm tôi vui
Khi tôi cảm thấy vui, tôi hát
Và sự hân hoan lại đến bên tôi

Chúng mang đến cho tôi sự tự do
Phải khiến chính bạn có tự do đó
Đó là sự tự do
Tự do ca hát
Bạn xứng đáng với sự tự do ấy
Là nụ cười bạn giữ trong tim
Tự do
Mọi người phải biết sự tự do
Tình yêu được cảm nhận trong vẻ đẹp ấy
Sự tự do
Mang đến cho ai đó
Mang đến cho ai đó
Mang đến cho ai đó
Mang đến cho ai đó sự tự do
Sự tự do
Mọi người đều biết sự tự do
Đó là sự tự do, cùng hát nào
Tự do, mọi người đều biết sự tự do
Phá vỡ mọi thứ

Thưởng thức sự tự do ấy nào

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé