The World As I See It

Unknow Category
1640
MrWind

Lời bài hát

The world as I see it, is a remarkable place
A beautiful house in a forest, of stars in outer space.
From a birds eye view, I can see it has a well-rounded personality
From a birds eye view, I can see we are family.

It's not hard for me to love you
Hard for me to love you
No it's not a difficult thing.
It's not hard for me to love you
Hard for me to love you
Because you are the world to me.

Yeah the world as I see it, is a remarkable place
Every man makes a difference
And every mothers child is a saint
From a birds eye view I can see,
We are spiralling down in gravity
From a birds eye view I can see,
You are just like me.

It's not hard for me to love you
Hard for me to love you
No it's not a difficult thing.
It's not hard for me to love you
Hard for me to love you
Unconditionally.
No it's not hard for me to love you
Hard for me to love you
No it's not a difficult thing.
It's not hard for me to love you
Hard for me to love you
Because you are the world to me.

You are the mountain, you are the rock
You are the cord and you're the spark
You are the eagle, you are the lark
You are the world and you're remarkable
You're the ocean eating the shore
You are the calm inside the storm
You're every emotion, you can endure
You are the world, the world is yours.
(It's not hard for me to love you
Hard for me to love you
No it's not a difficult thing.
It's not hard for me to love you
Hard for me to love you
Unconditionally)

No it's not hard for me to love you
Hard for me to love you
No it's not a difficult thing.
It's not hard for me to love you
Hard for me to love you
Unconditionally.
No it's not hard for me to love you
Hard for me to love you
No it's not a difficult thing.
It's not hard for me to love you
Hard for me to love you
Because you are the world to me.

Yeah the world as I see it, is a remarkable place

Lời Việt

Thế giới tôi thấy, là một nơi đặc biệt
Một ngôi nhà nhỏ xinh giữa rừng xanh, của những ngôi sao trong vũ trụ bao la
Từ đôi mắt của những cánh chim,
tôi có thể thấy thế giới là một nơi đầy tính nhân văn
Từ đôi mắt của những cánh chim,
tôi có thể thấy chúng ta là một gia đình

Yêu quý bạn thật không khó chút nào
Khó khi yêu bạn ư
Không, không hề
Yêu quý bạn thật không khó chút nào
Yêu quý bạn thật không khó chút nào
Vì bạn là cả thế giới đối với tôi

Thế giới tôi thấy, là một nơi đặc biệt
Mỗi người tạo nên điều khác biệt
Và mỗi người mẹ của những đứa trẻ là một vị thánh nhân
Từ đôi mắt của những cánh chim tôi có thể thấy,
Chúng ta đang dần hạ xuống trong trọng lực
Từ đôi mắt của những cánh chim tôi có thể thấy,
Bạn cũng giống như tôi

Yêu quý bạn thật không khó chút nào
Khó khi yêu bạn ư
Không, không hề
Yêu quý bạn thật không khó chút nào
Yêu quý bạn thật không khó chút nào
Không điều kiện gì hết
Yêu quý bạn thật không khó chút nào
Khó khi yêu bạn ư
Không, không hề
Yêu quý bạn thật không khó chút nào
Yêu quý bạn thật không khó chút nào
Vì bạn là cả thế giới đối với tôi

Bạn là núi cao, bạn là tảng đá
Bạn chắc như dây thừng, bạn là tia sáng
Bạn là chim đại bàng, là chim chiền chiện
Là cả thế giới và bạn thật đặc biệt
Là đại dương lấn cả bờ biền
Là sự bình yên bên trong giông tố
Là mỗi cảm xúc và bạn có thể cam chịu
Là cả thế giới, thế giới của chính bạn

Yêu quý bạn thật không khó chút nào
Khó khi yêu bạn ư
Không, không hề
Yêu quý bạn thật không khó chút nào
Yêu quý bạn thật không khó chút nào
Không điều kiện gì hết

Yêu quý bạn thật không khó chút nào
Khó khi yêu bạn ư
Không, không hề
Yêu quý bạn thật không khó chút nào
Yêu quý bạn thật không khó chút nào
Không điều kiện gì hết

Yêu quý bạn thật không khó chút nào
Khó khi yêu bạn ư
Không, không hề
Yêu quý bạn thật không khó chút nào
Yêu quý bạn thật không khó chút nào
Vì bạn là cả thế giới đối với tôi

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé