Who Needs Shelter

Pop
1571
MrWind

Lời bài hát


Good-day sunlight
I'd like to say how truly bright you are
You don't know me but I know you
You're my favorite star
Follow you I will so lets get moving

Who needs shelter when the mornings coming?
Absolutely there's no one
Who needs shelter from the sun?
Not me, no. not anyone.

By your clock the cock rooster crows
Then off to work where everybody goes
Slow, But eventually they get there
Picking up the day shift back where all left off
Confined and pecking at relationships
You know it's only a worthless piece of shit

Who needs shelter when the mornings coming?
Absolutely there's no one
Who needs shelter from the sun?
Not me, no. not anyone.

I'd sleep it all away but the sun wont let me
I'd miss those lovely days of summer

Good-day sunlight
I'd like to say how truly bright you are
You don't know me but I know you
You're my favorite.

Lời Việt

Xin chào ánh mặt trời
Tôi muốn nói bạn mới sáng sủa làm sao
Bạn không biết tôi nhưng tôi biết bạn
Bạn là ngôi sao mến mộ nhất của tôi
Tôi sẽ theo bạn, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu nào

Ai mà cần nơi ẩn náu khi bình mình đã ló dạng?
Hoàn toàn là chẳng có ai cần hết
Ai mà cần ẩn náu khỏi ánh mặt trời?
Không phải tôi, không, chẳng ai hết

Khi tiếng gà trống gáy báo thức
Thế là mọi người tất bật đi làm
Từ từ, nhưng rồi họ cũng sẽ đến đó
Bắt đầu ca ngày, trở lại với những công việc còn dở dang
Ràng buộc và bươi móc những mối quan hệ
Bạn biết đó chỉ là một thứ vớ vẩn vô giá trị

Ai mà cần nơi ẩn náu khi bình mình đã ló dạng?
Hoàn toàn là chẳng có ai cần hết
Ai mà cần ẩn náu khỏi ánh mặt trời?
Không phải tôi, không, chẳng ai hết

Tôi có thể sẽ ngủ vùi đi nhưng mặt trời không cho phép
Tôi có thể sẽ bỏ lỡ những ngày hè tuyệt vời đó

Xin chào ánh mặt trời
Tôi muốn nói bạn mới sáng sủa làm sao
Bạn không biết tôi nhưng tôi biết bạn
Bạn là điều tôi yêu thích nhất

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé