Heathens (From Suicide Squad: The Album)

Alternative
MrWind
3482
Heathens (From Suicide Squad: The Album)

Lời bài hát

All my friends are heathens. Take it slow
Wait for them to ask you who you know
Please don't make any sudden moves
You don't know the half of the abuse

All my friends are heathens. Take it slow
Wait for them to ask you who you know
Please don't make any sudden moves
You don't know the half of the abuse

Welcome to the room of people
Who have rooms of people that they loved one day
Docked away
Just because we check the guns at the door
Doesn't mean our brains will change from hand grenades

You'll never know the psychopath sitting next to you
You'll never know the murderer sitting next to you
You'll think, "How'd I get here, sitting next to you?"
But after all I've said
Please don't forget

All my friends are heathens. Take it slow
Wait for them to ask you who you know
Please don't make any sudden moves
You don't know the half of the abuse

We don't deal with outsiders very well
They say newcomers have a certain smell
You have trust issues, not to mention
They say they can smell your intentions

You'll never know the freakshow sitting next to you
You'll have some weird people sitting next to you
You'll think, "How'd I get here, sitting next to you?"
But after all I've said
Please don't forget
(Watch it, watch it)

All my friends are heathens. Take it slow
Wait for them to ask you who you know
Please don't make any sudden moves
You don't know the half of the abuse

All my friends are heathens. Take it slow
(Watch it)
Wait for them to ask you who you know
(Watch it)
Please, all my friends are heathens. Take it slow
(Watch it)
Wait for them to ask you who you know

Why'd you come, you knew you should have stayed
(It's blasphemy)
I tried to warn you just to stay away
And now they're outside ready to bust
It looks like you might be one of us

Lời Việt

Lũ bạn của tao là những kẻ tà đạo, cứ thật chậm rãi
Hãy đợi bọn nó hỏi ngươi danh tính kẻ ngươi biết
Xin đừng dại tạo bất cứ chuyển động bất ngờ nào
Ngươi không biết một nửa của trò hành hạ đâu

Lũ bạn của tao là những kẻ tà đạo, cứ thật chậm rãi
Hãy đợi bọn nó hỏi ngươi danh tính kẻ ngươi biết
Xin đừng dại tạo bất cứ chuyển động bất ngờ nào
Ngươi không biết một nửa của trò hành hạ đâu

Chào mừng đến với căn phòng của những kẻ...
Những kẻ có trái tim chứa những người chúng từng yêu thương bỗng dưng một ngày đi xa khuất
Chỉ bởi vì bọn tao để súng phòng hờ ở cánh cửa
Không có nghĩa là não bọn tao sẽ thay đổi từ mớ lựu đạn trên tay

Ngươi sẽ không đời nào biết thằng tâm thần ngồi kế ngươi
Ngươi sẽ không đời nào biết kẻ giết người ngồi kế ngươi
Ngươi sẽ nghĩ, "Sao tôi có thể đến đây ngồi bên cạnh ông?"
Nhưng sau tất cả những gì tao đã dặn
Xin đừng có quên

Lũ bạn của tao là những kẻ tà đạo, cứ thật chậm rãi
Hãy đợi bọn nó hỏi ngươi danh tính kẻ ngươi biết
Xin đừng dại tạo bất cứ chuyển động bất ngờ nào
Ngươi không biết một nửa của trò hành hạ đâu

Bọn tao không đối xử với dân ngoại đạo tốt cho lắm
Người ta bảo những đứa mới đến có một mùi đặc trưng
Ngươi có chút vấn đế về sự tin tưởng, chưa kể là...
Tụi nó bảo tụi nó có thể ngửi thấy những ý đồ của ngươi

Ngươi sẽ không đời nào biết thằng kỳ quái ngồi kế ngươi
Ngươi sẽ không đời nào biết những kẻ lập dị ngồi kế ngươi
Ngươi sẽ nghĩ, "Sao tôi có thể đến đây ngồi bên cạnh ông?"
Nhưng sau tất cả những gì tao đã dặn
Xin đừng có quên
(Nhìn nè, nhìn nè)

Lũ bạn của tao là những kẻ tà đạo, cứ thật chậm rãi
Hãy đợi bọn nó hỏi ngươi danh tính kẻ ngươi biết
Xin đừng dại tạo bất cứ chuyển động bất ngờ nào
Ngươi không biết một nửa của trò hành hạ đâu

Lũ bạn của tao là những kẻ tà đạo, cứ thật chậm rãi
(Nhìn nè)
Hãy đợi bọn nó hỏi ngươi danh tính kẻ ngươi biết
(Nhìn nè)
Lũ bạn của tao là những kẻ tà đạo, cứ thật chậm rãi
(Nhìn nè)
Hãy đợi bọn nó hỏi ngươi danh tính kẻ ngươi biết

Sao ngươi lại đến, ngươi biết ngươi đáng lẽ phải ở đây
(Đó là một lời báng bổ)
Tao đã cố cảnh báo ngươi tránh xa ra mà
Và giờ thì bè lũ ở ngoài kia sẵn sàng tấn công
Có vẻ như ngươi là một trong số bọn tao rồi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé