We Don't Believe What's On T.V.

Rock
MrWind
866
We Don't Believe What's On T.V.

Lời bài hát

Yeah, yeah, yeah!

We don't believe what's on TV,
Because it's what we want to see,
And what we want, we know we can't believe,
We have all learned to kill our dreams.

I need to know that when I fail you'll still be here,
'Cause if you stick around I'll sing you pretty sounds,
And we'll make money selling your hair.

I don't care what's in your hair,
I just wanna know what's on your mind,
I used to say, "I wanna die before I'm old,"
But because of you I might think twice.

Yeah, yeah, yeah! [2x]

Alright. Second verse.

What if my dream does not happen?
Would I just change what I've told my friends?
Don't wanna know who I would be,
When I wake up from a dreamer's sleep.

I need to know that when I fail you'll still be here,
'Cause if you stick around I'll sing you pretty sounds,
And we'll make money selling your hair.

But I don't care what's in your hair,
I just wanna know what's on your mind,
I used to say, "I wanna die before I'm old,"
But because of you I might think twice.

I don't care what's in your hair,
I just wanna know what's on your mind,
I used to say, "I wanna die before I'm old,"
But because of you I might think twice.

Yeah, yeah, yeah! [repeat]

Lời Việt

Yeah, yeah, yeah!

Chúng tôi không tin những gì trên TV
Vì nó là những thứ chúng tôi muốn thấy,
Và những thứ chúng tôi muốn, chúng tôi biết chúng tôi không thể tin được nó
Chúng ta đều được học cách để giết chết ước mơ

Tôi cần phải biết khi thất bại bạn vẫn ở đây,
Vì nếu bạn vẫn ở gần tôi sẽ hát cho bạn một số bài hát hay
Và chúng ta cùng bán tóc của cậu.

Tôi không quan tâm có gì trong tóc cậu
Tôi chỉ muốn biết điều gì đang ở trong tâm trí cậu
Tôi thường nói "Tôi muốn chết trước khi già đi"
Nhưng vì cậu tôi có khi tôi sẽ suy nghĩ lại

Yeah, yeah, yeah! [2x]

Được rồi, lời hai

Sẽ ra sao nếu tôi không hoàn thành ước mơ?
Có khi chỉ cần thay đổi những lời tôi đã hứa?
Không muốn biết con người tôi muốn trở thành
Khi tôi thức tỉnh từ một giấc ngủ mộng mơ.

Tôi cần phải biết khi thất bại bạn vẫn ở đây,
Vì nếu bạn vẫn ở gần tôi sẽ hát cho bạn một số bài hát hay
Và chúng ta cùng bán tóc của cậu.

Nhưng tôi không quan tâm có gì trong tóc cậu
Tôi chỉ muốn biết điều gì đang ở trong tâm trí cậu
Tôi thường nói "Tôi muốn chết trước khi già đi"
Nhưng vì cậu tôi có khi tôi sẽ suy nghĩ lại

Yeah, yeah, yeah! [repeat]


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé