Not Today

Rock
MrWind
1602
Not Today

Lời bài hát

I don't know why, I just feel I'm better off,
Staying in the same room I was born in,
I look outside, and see a whole world better off,
Without me in it trying to transform it,

You are out of my mind, you aren't seeing my side,
You waste all this time trying to get to me,
But you are out of my mind,

Listen, I know this one's a contradiction because of how happy it sounds,
But the lyrics are so down,
It's OK though, because it represents, wait better yet, it is,
Who I feel I am right now,

You are out of my mind, you aren't seeing my side,
You waste all this time trying to get to me,
But you are out of my mind,

Heard you say, "Not today."
Tore the curtains down, windows open now, make a sound,
Heard your voice, "There's no choice."
Tore the curtains down, windows open now, make a noise,

Don't you test me though, just because I play the piano,
Doesn't mean I am not willing to take you down, I'm sorry

I'm, I'm out of my mind, I'm not seeing things right,
I waste all this time trying to run from you,
But I'm, I'm out of my mind.

Heard you say, "Not today."
Tore the curtains down, windows open now, make a sound,
Heard your voice, "There's no choice."
Tore the curtains down, windows open now, make a noise,

You are out of my mind, you aren't seeing my side,
You waste all this time trying to get to me,
But you are out of my mind,

Heard you say, "Not today."
Tore the curtains down, windows open now, make a sound,
Heard your voice, "There's no choice."
Tore the curtains down, windows open now, make a noise.

Buh buh bah, buh buh bah
Bah bah bah bah bah, bah bah bah bah bah
Buh buh bah, buh buh bah
Bah bah bah bah bah, bah bah bah bah bah

Buh buh bah, not today (not today)
Bah bah bah bah bah (not today), bah bah bah bah bah (not today, no, not today)
Buh buh bah, buh buh bah (not today, oh nah nah no)
Bah bah bah bah bah, bah bah bah bah bah

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

Lời Việt

Tôi không biết tại sao, tôi chỉ thấy mình nên rút lui
Sống trong đúng căn phòng tôi đã sinh ra
Tôi nhìn ra ngoài, và thấy một thế giới rất tốt đẹp
Khi không có tôi ở trong đó đang cố gắng thay đổi nó,

Bạn ở ngoài tâm trí tôi, bạn không thấy những gì tôi thấy
Bạn phí hòa thời gian cố gắng làm phiền tôi
Nhưng bạn không ở trong tâm trí tôi

Nghe này, tôi biết bài hát này là một sự mâu thuẫn bởi vì nó nghe thật vui nhộn
Nhưng lời nhạc thật u sầu
Cũng ổn thôi, vì nó đại diện cho, chờ đã nó tốt hơn nên là
Con người tôi cảm nhận được hiện giờ

Bạn ở ngoài tâm trí tôi, bạn không thấy những gì tôi thấy
Bạn phí hòa thời gian cố gắng chọc tức tôi
Nhưng bạn không ở trong tâm trí tôi

Tiếng bạn đã nói " không phải hôm nay"
Mở tấm rèm cửa, cửa sổ đang mở toang, hãy lên tiếng
Giọng nói của bạn đã cất lên "không có sự lựa chọn nào cả"
Mở tấm rèm cửa, cửa sổ đang rộng mở, hãy cất tiếng

Đừng có thử tôi, chỉ vì tôi chơi dương cầm
Không có nghĩa tôi không dám đánh gục bạn (tôi xin lỗi)

Tôi đang loạn tâm trí, tôi không còn nhìn mọi thứ rõ ràng
Tôi lãng phí tất cả thời gian này cố gắng tránh né bạn,
Nhưng tôi, đang mất lí trí

Bạn đã nói " không phải hôm nay"
Mở tấm rèm cửa, cửa sổ đang mở toang, hãy lên tiếng
Bạn đã nói "không có sự lựa chọn nào cả"
Mở tấm rèm cửa, cửa sổ đang rộng mở, hãy cất tiếng

Bạn không phải tôi, bạn không thấy những gì tôi thấy
Bạn phí hòa thời gian cố gắng làm phiền tôi
Nhưng bạn không ở trong tâm trí tôi

Bạn đã nói " không phải hôm nay"
Mở tấm rèm cửa, cửa sổ đang mở toang, hãy lên tiếng
Bạn đã nói "không có sự lựa chọn nào cả"
Mở tấm rèm cửa, cửa sổ đang rộng mở, hãy cất tiếng

Buh buh bah, buh buh bah
Bah bah bah bah bah, bah bah bah bah bah
Buh buh bah, buh buh bah
Bah bah bah bah bah, bah bah bah bah bah

Buh buh bah, không phải hôm nay (không phải hôm nay)
Bah bah bah bah bah (không phải hôm nay), bah bah bah bah bah (không phải hôm nay, không, không phải hôm nay)
Buh buh bah, buh buh bah (không phải hôm nay, oh nah nah no)
Bah bah bah bah bah, bah bah bah bah bah

Ooh, ooh, ooh, ooh, oohĐể duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé