Stressed Out

Alternative
MrWind
12050
Stressed Out

Lời bài hát

I wish I found some better sounds no one's ever heard,
I wish I had a better voice that sang some better words,
I wish I found some chords in an order that is new,
I wish I didn't have to rhyme every time I sang,

I was told when I get older all my fears would shrink,
But now I'm insecure and I care what people think.

My name's 'Blurryface' and I care what you think.
My name's 'Blurryface' and I care what you think.

Wish we could turn back time, to the good ol' days,
When our momma sang us to sleep but now we're stressed out.
Wish we could turn back time, to the good ol' days,
When our momma sang us to sleep but now we're stressed out.
We're stressed out.

Sometimes a certain smell will take me back to when I was young,
How come I'm never able to identify where it's coming from,
I'd make a candle out of it if I ever found it,
Try to sell it, never sell out of it, I'd probably only sell one,

It'd be to my brother, 'cause we have the same nose,
Same clothes, homegrown, the stone's throw from a creek, we used to roam,
But it would remind us of when nothing really mattered,
Out of student loans and treehouse homes we all would take the latter.

My name's 'Blurryface' and I care what you think.
My name's 'Blurryface' and I care what you think.

Wish we could turn back time, to the good ol' days,
When our momma sang us to sleep but now we're stressed out.
Wish we could turn back time, to the good ol' days,
When our momma sang us to sleep but now we're stressed out.

We used to play pretend, give each other different names,
We would build a rocket ship and then we'd fly it far away,
Used to dream of outer space but now they're laughing at our face,
Saying, "Wake up, you need to make money."
Yo.

We used to play pretend, give each other different names,
We would build a rocket ship and then we'd fly it far away,
Used to dream of outer space but now they're laughing at our face,
Saying, "Wake up, you need to make money."
Yo.

Wish we could turn back time, to the good ol' days,
When our momma sang us to sleep but now we're stressed out.
Wish we could turn back time, to the good ol' days,
When our momma sang us to sleep but now we're stressed out.

Used to play pretend, used to play pretend, money
We used to play pretend, wake up, you need the money
Used to play pretend, used to play pretend, money
We used to play pretend, wake up, you need the money

We used to play pretend, give each other different names,
We would build a rocket ship and then we'd fly it far away,
Used to dream of outer space but now they're laughing at our face,
Saying, "Wake up, you need to make money."
Yo

Lời Việt

Tôi ước tìm được giai điệu hay ho chưa ai từng nghe
Tôi ước có giọng hát hay hơn để ngân nga câu chữ tốt hơn
Tôi ước tìm được những hợp âm mới mẻ
Tôi ước sao mình không gieo vần mỗi lần cất giọng hát

Tôi đã được dạy rằng những nỗi sợ sẽ nhỏ dần khi tôi lớn lên
Nhưng giờ tôi lại cảm thấy dễ dao động và luôn bận tâm tới những điều người khác nói

Tên tôi là "Blurryface" và tôi có quan tâm tới những gì các người nói
Tên tôi là "Blurryface" và tôi có quan tâm tới những gì các người nói

Mong sao ta có thể quay ngược thời gian về tháng ngày êm đẹp
Khi được mẹ hát ru còn giờ ta quá mệt mỏi
Mong sao ta có thể quay ngược thời gian về tháng ngày êm đẹp
Khi được mẹ hát ru còn giờ ta quá mệt mỏi
Ta quá mệt mỏi

Đôi khi một mùi hương sẽ đưa tôi trở lại tuổi thơ
Tại sao tôi chẳng thể biết mùi hương ấy xuất phát từ đâu
Tôi mà tìm được mùi hương ấy thì tôi sẽ làm nến với hương đó luôn
Rồi đem đi bán, mà tôi không bán hết đâu, tôi chỉ bán một cây mà thôi

Đó là dành cho anh trai tôi vì chúng tôi có chung kí ức
Chung quần áo, chung mái nhà, cùng nguồn cội, chúng tôi thường đi lang thang cùng nhau
Nhưng cây nến chỉ gợi nhớ chúng tôi về thời mà không có những phiền muộn nào
Nếu phải chọn trả học phí hay những ngôi nhà trên cây, chúng tôi sẽ chọn cái thứ hai

Tên tôi là "Blurryface" và tôi có quan tâm tới những gì các người nói
Tên tôi là "Blurryface" và tôi có quan tâm tới những gì các người nói

Mong sao ta có thể quay ngược thời gian về tháng ngày êm đẹp
Khi được mẹ hát ru còn giờ ta quá mệt mỏi
Mong sao ta có thể quay ngược thời gian về tháng ngày êm đẹp
Khi được mẹ hát ru còn giờ ta quá mệt mỏi

Chúng tôi thường giả vờ đặt cho nhau những cái tên khác nhau
Chúng tôi dựng lên một chiếc phi thuyền và cho nó bay vào không gian
Thường mơ về vũ trụ mà giờ họ lại cười vào mặt chúng tôi
Họ nói rằng "Thôi thực tế đi, phải kiếm tiền đi chứ"
Yo

Chúng tôi thường giả vờ đặt cho nhau những cái tên khác nhau
Chúng tôi dựng lên một chiếc phi thuyền và cho nó bay vào không gian
Thường mơ về vũ trụ mà giờ họ lại cười vào mặt chúng tôi
Họ nói rằng "Thôi thực tế đi, phải kiếm tiền đi chứ"
Yo

Mong sao ta có thể quay ngược thời gian về tháng ngày êm đẹp
Khi được mẹ hát ru còn giờ ta quá mệt mỏi
Mong sao ta có thể quay ngược thời gian về tháng ngày êm đẹp
Khi được mẹ hát ru còn giờ ta quá mệt mỏi

Chúng tôi thường giả vờ, chúng tôi thường giả vờ
Chúng tôi thường giả vờ, thực tế đi, phải kiếm tiền đi chứ
Chúng tôi thường giả vờ, chúng tôi thường giả vờ
Chúng tôi thường giả vờ, thực tế đi, phải kiếm tiền đi chứ

Chúng tôi thường giả vờ đặt cho nhau những cái tên khác nhau
Chúng tôi dựng lên một chiếc phi thuyền và cho nó bay vào không gian
Thường mơ về vũ trụ mà giờ họ lại cười vào mặt chúng tôi
Họ nói rằng "Thôi thực tế đi, phải kiếm tiền đi chứ"
Yo


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé